Działalność statutowa

O PROJEKTACH

Teoria i praktyka przetwarzania sygnałów, 2017-obecnie

Publikacje

 1. A. Przelaskowski, E. Sobieszczuk, I. Domitrz, “Determination of the cognitive model: compressively sensed ground truth of cerebral ischemia to care,” Advances in Intelligent Systems and Computing 762:229-242, Information Technologies in Biomedicine, 2019 (WoS)
 2. Ł. Błaszczyk „Algebry Cayleya-Dicksona w analizie sygnałów z elementami teorii oszczędnego próbkowania”, Mat. XVIII Sem. Stypendystów Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, 2017, ss. 93-100

Konferencje

 1. A. Badeńska „Metody oszczędnego próbkowania w rekonstrukcji sygnałów kwaternionowych”, seminarium Metody Matematyczne Techniki (IMPAN), 24.10.2017.
 2. A. Badeńska „Towards quaternion compressed sensing”, Ninth International Conference „Inverse Problems: Modeling and Simulation”, Malta, 21-25.05.2018.
 3. Ł. Błaszczyk „Algebry Cayleya-Dicksona w analizie sygnałów z elementami teorii oszczędnego próbkowania”, seminarium Instytutu Elektroniki (Politechnika Łódzka), 11.10.2017.
 4. Ł. Błaszczyk „O uogólnieniu metod oszczędnego próbkowania na algebrę kwaternionów”, Seminarium Probabilistyczne (MiNI PW), 20.12.2017.
 5. A. Przelaskowski, Determination of the cognitive model: compressively sensed ground truth of cerebral ischemia to care,” międzynarod. konf. ITIB, 06.2018.

Plakaty

 1. A. Badeńska, Ł. Błaszczyk, “Hypercomplex algebras in compressed sensing”, 3. International Matheon Conference on Compressed Sensing and its Applications, 4-8.12.2017, Berlin, Niemcy.
 2. A.Przelaskowski, ”Stroke diagnosis based on semantically compressed sensing and adaptive recovery“, 3. Int Matheon Conf on Compressed Sensing and its Applications, 4-8.12.2017, Berlin, Niemcy.

Metody compressed sensing w przetwarzaniu i rekonstrukcji sygnałów, 2015 - 2016

Publikacje

 1. Przelaskowski A., “Targeted X-ray computed tomography: compressed sensing of stroke symptoms.” Advances in Intelligent Systems and Computing 471(1):119-136, Springer 2016 (WoS).
 2. Przelaskowski A., Sobieszczuk E., Jóźwiak R, Życka-Malesa D., Mykhalevych I., Sklinda K., Sobkowicz A., “Integrated system for clinical decision support in emergency stroke care. ”Advances in Intelligent Systems and Computing 471(1):457-474, Springer 2016 (WoS).
 3. Jasionowska M., Przelaskowski A., “Directional characteristics of mammographic spicules in the complex wavelet domain. “Advances in Intelligent Systems and Computing 471(1):25-38, Information Technologies in Biomedicine, Springer 2016 (WoS).
 4. Ostrek G., Nowakowski A. i inni, “Stroke tissue pattern recognition based on CT texture analysis.” Advances in Intelligent Systems and Computing 403:81-90, Proc. 9th Int Conf Computer Recognition Systems, Springer 2016.
 5. A.Badeńska, Ł.Błaszczyk, Compressed sensing for real measurements of quaternion signals, J the Franklin Institute 354:5753-5769, 2017
 6. B.Ciszek, R.Jóźwiak i inni, Stroke Bricks-spatial brain regions to assess ischemic stroke location, Folia morphologica, 2017, doi:10.5603/FM.a2017.0029
 7. A.Nowakowski, W.Skarbek, Calibration of radial lens distortion using a Gaussian model, Optical Engineering, przyjęty, 2017
 8. P.Sobecki i inni, MRI imaging texture features in prostate lesion classification, IFMBE Proc 65:827-30, 2017
 9. P.Sobecki i inni, Feature extraction optimized for prostate lesion classification, ACM Int Con Proc Series: 9th Int Con Bioinform & Biomed Tech (ICBBT), pp. 22-27, 2017
 10. R.Jozwiak i inni, Stroke Bricks–the segments of interests to localize early stages of the ischemia evolution, Advan Intel Sys & Comp 647:120-130, Springer, 2017
 11. M.Orlowska, R.Jóźwiak i inni, Virtual tooth extraction from cone beam Computed Tomography scans, Advan Intel Sys & Comp 647:275-285, Springer, 2017
 12. A.Badeńska, Ł.Błaszczyk, Compressed sensing in the quaternion algebra, zgłoszony arXiv:1704.08202, 05.2017
 13. A.Badeńska, Ł.Błaszczyk, Quaternion Gaussian matrices satisfy the RIP, złożony arXiv:1704.08894, 04.2017
 14. M.Jasionowska, A.Przelaskowski, Wavelet-like selective representations of multidirectional structures: a mammography case, złożony do Pattern Analysis and Applications, 01.2017
 15. A.Przelaskowski i inni, Computerized ischemia measures: matching clinical stroke evidence to numerical descriptors of unenhanced CT imaging, złożony do Medical Image Analysis, 05.2017
 16. A.Przelaskowski i inni, Computer-aided stroke emergency care, złożony do J Biomedical Informatics, 04.2017

Konferencje

 1. A. Badeńska, Ł. Błaszczyk, “Compressed sensing for quaternion signals” ′2. International Matheon Conference on Compressed Sensing and its Applications 2015′, 7-11 grudnia 2015r, Berlin
 2. A.Przelaskowski, “Stroke diagnosis based on semantically compressed sensing and adaptive recovery” ′2. International Matheon Conference on Compressed Sensing and its Applications 2015′, 7-11 grudnia 2015r, Berlin
 3. A.Przelaskowski, I.Domitrz, B. Ciszek, R. Jóźwiak, E. Sobieszczuk, “Stroke Bricks - topographic brain regions to assess ischemic stroke localization,”Int Conf INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN BIOMEDICINE“,
 4. Kraków, Poland, 12-14.10.2015
 5. P.Sobecki, Joint Eur Medical & Biol Eng Con (EMBEC) & Nordic-Baltic Con Biom Eng & Med Phys (NBC), Tampere, 06.2017
 6. P.Sobecki, 9th Int Con Bioinf & Biomed Tech, Lisbon, 05.2017
 7. M.Jasionowska, Rozpoznawanie modelu lokalnych struktur kierunkowych w mammogramach na użytek komputerowo wspomaganej diagnostyki raka sutka, WUM, Zakład anatomii prawidłowej i klinicznej, 03.2017
 8. G.Ostrek, Falkowe metody estymacji zmian ukrytych w diagnostyce obrazowej wczesnego udaru mózgu, KI SGGW, 11.2016r.
 9. Ł.Błaszczyk, Algebry Cayleya-Dicksona w analizie sygnałów i systemów, VI Interdysc Warsztaty Matem, 05.2017
 10. A.Badeńska, Compressed sensing in the quaternion algebra, 7th German-Polish Conf Optim, 08.2017
 11. R.Jóźwiak, Code4Life Data Science Alg, Tech & Arch in Healthcare, Poznań, 09.2017 (“Supporting therapeutic decision for stroke emergency care”)
 12. R.Jóźwiak, XX Polish Con Biocyb & Biomed Eng, Kraków 09.2017 (2 referaty)

Inne

 1. Udział w międzynar. konkursie ProstateX Challenge 2017 na skuteczną metodę detekcji raka prostaty
 2. implementacja CS-SART/CUDA, przyspieszająca rekonstrukcję nawet 20.krotnie
 3. mobilna aplikacja Stroke Bricks, środowisko Xamarin (GUI Xamarin.Forms), platformy iOS, Android i Windows Phone