Image
Wojciech Domitrz

 

Associate Professor

address:
Warsaw University of Technology
Faculty of Mathematics and Information Science
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
Poland

fax: +48 22 8254508

phone: +48 22 234 5923

e-mail: domitrz at mini.pw.edu.pl

office:
Gmach Matematyki Politechniki Warszawskiej, pokój 553
ul. Koszykowa 75

Publications

Lectures ( in Polish)