Prof. S. Janeczko

Prof. dr hab. Stanisław Janeczko

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych
Pl. Politechniki, 1, 00-661 Warszawa

tel.: (22) 5228100

fax: (22) 660 7661
 

Kierownik Zakladu Analizy i Teorii Osobliwosci PW
Gmach Elektroniki, pok. 165
Plac Politechniki 1 00-661 Warszawa

tel.: (22) 660 76 61

fax: (22) 660 7661

e-mail:  janeczko@mini.pw.edu.pl


Centrum Studiów Zaawansowanych PW

Pełnomocnik Rektora PW ds.Uczelnianej Oferty Studiów Zaawansowanych

 

Publications
CV
Konferencje
Sympozjum
Seminarium
Logo
Vizitors
Konwersatorium PW
Uczelniana Oferta Dydaktyczna Studiów Zaawansowanych
Zaswiadczenie Instytutu Pamięci Narodowej nr 4363/05