Ostatnia aktualizacja:
December 03. 2020 12:01:07
Aktualności

Aktualności


KOALA = KOmbinatoryka+ALgebra+Algorytmika

Dnia 25.01.2017 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła, na którym został wybrany Zarząd Koła oraz Delegat do Rady Kół Naukowych. Aktualna lista członków znajduje się tutaj.