Wojciech Matysiak

Assistant Professor of Mathematics, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska

Address: Wydzial Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, Poland.


Email: x@y with x=matysiak y=mini.pw.edu.pl


Office: 439 Mathematics Building (Gmach MiNI)
Office hours, Spring semester 2019/20: Tuesdays, 9:00-10:00 (please email me in advance and wait for confirmation before visiting)


Links:    Research papers       Teaching materials (MiNI)       Teaching materials (EiTI)       Probability Seminar