Aktualności / News > Dydaktyka / Teaching

Dydaktyka / Teaching


Wgrywanie plików / File uploader 

W przypadku trudności z wysłaniem plików (za duży załącznik, pliki .exe w załączniku), można skorzystać z programu do wgrywania plików bezpośrednio na moje konto. Proszę nie wgrywać wielu plików, tylko wszystko spakowane w jeden.  Nazwa pliku musi jednoznacznie określać, co w nim się znajduje - w tym nazwę przedmiotu, nazwisko studenta (lub jakiś inny identyfikator), np: ds_kowalski_aplikacja.zipUploader nie radzi sobie dobrze z polskimi znakami. Jeśli wysyłacie Państwo pliki w terminie, którego się nie spodziewam (np. spóźnieni), po wgraniu pliku na serwer proszę wysłać mi maila z informacją.

If you want to send me a file and have some problems (too large attachment, .exe files in the attachment), use the uploader above. Please do not upload multiple files, just one archive with all the files in it. The file name should indicate the contents - include course name, your surname and the task number, e.g. ads_kowalski_task2.zip. Please do not use Polish diacritic signs in the file names. After uploading a file I may not expect (e.g. if you are late), please send me an email.


Wybierz podmenu