Krzysztof Rudaś

Wydział Matematyki i Nauk informacyjnych

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych

dyscyplina: matematyka

Kontakt

Gmach MiNI, pokój 422
ul. Koszykowa 75,
00-662 Warszawa
e-mail: krzysztof.rudas@pw.edu.pl