Seminaria naukowe

 

Seminarium naukowe "Informatyka w Medycynie i Biologii"

Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny

Lokalizacja: Wydział MiNI PW, sala 318 Termin: środa, godz. 12:30 Tematyka seminarium: istotne problemy naukowe, badawcze i aplikacyjne w kontekście wymagających zastosowań medycznych i biologicznych
Rok akademicki 2023/2024
Data Prelegent Tytuł
24.04.2024 sala 318, godz. 12:30 Karolina Pondel-Sycz doktorantka PW, PhD student End-To-End deep neural models for Automatic Speech Recognition for Polish Language
06.03.2024 sala 328, godz. 12:30 Przemyslaw Musialski Research Group Leader Computer  Graphics IDEAS NCBR Neural Frontiers: Modern Machine Learning in Computer Graphics  on a Neural Modeling Example click here for more details
28.02.2024 sala 107, godz. 13:15 Preslav Nakov Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence Factuality Challenges in the Era of Large Language Models click here for more details
10.01.2024 Wojciech Kretowicz The Cognity Czy AI jest w stanie nauczyć ludzi umiejętności społecznych? Is AI able to tutor people social skills?
13.12.2023 sala 318, godz. 13:00 Katarzyna Stępień dr inż. Od szeregów czasowych do sieci fizjologicznych, czyli teoria informacji w medycynie
From time series to physiological networks – information theory in medicine
29.11.2023 sala 318 Michał Kopka, lek. WUM "Razem możemy więcej! Projekty Zakładu Metodologii Badań Naukowych WUM w kontekście współpracy z MINI PW"
"Together we can do more! Projects of the Department of Research Methodology Scientific Research Methodology of WUM in the context of cooperation with MINI PW"
11.10.2023 sala 328 Aleksander Hołyński, PhD, Google Research, UC Berkeley https://holynski.org/ "Generative Models For Visual Creation and Editing" click here for more details
Rok akademicki 2022/2023
Data Prelegent Tytuł
26.04.2023 Michał Kopania mgr inż., doktorant, MiNI PW "Klasyfikacja uczestników ruchu na podstawie danych z radaru",
Classification of traffic participants based on radar data
19.04.2023 Artur Przelaskowski, prof. dr hab. inż., kierownik Zakładu Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, MiNI PW "Medycyna cyfrowa",
Digital medicine
29.03.2023 Arkadiusz Sycz mgr inż., doktorant, MiNI PW "Problem i metody "positive unlabelled" w identyfikacji chorób",
"Positive unlabelled" methods in the identification of diseases
08.03.2023 Artur Przelaskowski, prof. dr hab. inż., kierownik Zakładu Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, MiNI PW "Wspomaganie obrazowej diagnostyki medycznej - perspektywy rozwoju",
"Supporting medical imaging diagnostics - prospects for development"
25.01.2023 inż. Alicja Moskal, MiNI PW "Rozpoznawanie jednoznacznych zmian COVID-19 na obrazach rentgenowskich płuc.",
"Recognition of unambiguous COVID-19 lesions on lung X-ray images."
11.01.2023 dr inż. Mateusz Buda, MiNI PW "Zastosowanie sieci splotowych do przetwarzania chmur punktów.",
"Application of convolution networks for point cloud processing."
05.12.2022 prof. Krzysztof Meissner, Jerzy Piotr Walczak,, Uniwersytet Warszawski, SoftCream Software "Urządzenia zbudowane na strukturach sieci danych z optymalizacją zasilania w rozproszonych systemach archiwizacji i przetwarzania plików",
"Devices built on data network structures with power optimization in distributed archiving and file processing systems"
16.11.2022 dr n. med. Piotr Leszczyński , Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Centralny Szpital Kliniczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus „Analiza danych w mikrobiologi i kontroli zakażeń szpitalnych"
Data analysis in microbiology and hospital infection control
Rok akademicki 2021/2022
Data Prelegent Tytuł
15.06.2022 Andrzej Kokociński, Microsoft Certified Trainer, EY Business Advisory "„Wprowadzenie do bezpieczeństwa chmurze Azure"
Introduction to Azure Cloud Security
01.06.2022 Arkadiusz Sycz, PhD student, MiNI PW "Wspomaganie diagnostyki chorób rzadkich z wykorzystaniem wytłumaczalnej sztucznej inteligencji przy użyciu modeli wiedzy dziedzinowej i technik eksploracji danych na przykładzie wczesnego rozpoznawania nowotworów krwi",
"Supporting rare disease diagnosis with explainable artificial intelligence using domain knowledge models and data mining techniques on the example of early diagnosis of blood cancers"
18.05.2022 Jakub Drak Sbahi​, Ihor Mykhalevych​, Piotr Steczeń, MiNI PW, MSc & PhD students "Zintegrowany System Badawczy Wspomagania Diagnostyki,"
"The integrated research system for diagnostics support"
27.04.2022 Waldemar Smolik, dr hab. inż., Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej "Problem prosty i odwrotny w elektrycznej tomografii pojemnościowej "
Forward and inverse problem in electrical capacitance tomography
13.04.2022 Alicja Moskal, MSc students "Artifact detection on X-ray images of lung with COVID-19 symptoms"
02.03.2022 Michał Kopania, Jarosław Nowisz, doktoranci na Wydziale MiNI PW, PhD students "Między laboratorium a rzeczywistością. Co nas zaskoczyło podczas tworzenia i wdrożenia systemu Challenge dla badmintona"
Between lab and reality. What surprised us during the development and implementation of the Challenge system for badminton
19.01.2022 Jarosław Gnioska, Dyrektor Centrum Alzheimera w Warszawie "Zaprzęgnięcie nowoczesnych technologii do opieki długoterminowej nad osobami cierpiącymi na zaburzenia neurodegradacyjne"
12.01.2022 Jakub Ciecierski, mgr inż. "VRMedical - Medyczne planowanie i obrazowanie w Wirtualnej Rzeczywistości"
VRMedical - Medical planning and imaging in Virtual Reality
15 grudnia 2021 Piotr Sobecki, mgr inż. "Wykorzystanie wiedzy domenowej w metodach komputerowego wspomagania diagnostyki mpMRI służącej ocenie istotności klinicznej raka prostaty?"
Use of domain knowledge in mpMRI based computer-aided diagnosis methods for clinical assessment of prostate cancer
24 listopada 2021 Mateusz Buda, mgr inż. "Głębsze modele, więcej danych, lepsze wyniki?"
he deeper models and more data, the better results?
27 października 2021 Artur Przelaskowski, prof. dr hab. inż., kierownik Zakładu Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, MiNI PW "Ludzka twarz informatyki"
Rok akademicki 2019/2020
Data Prelegent Tytuł
18 grudnia 2019 Antoni Sobkowicz, mgr inż. "Przewidywanie wyników wyborów na podstawie interakcji na forach internetowych"
4 grudnia 2019 Mateusz Buda, mgr inż. "Management of thyroid nodules seen on US images: deep learning may match performance of radiologists"
20 listopada 2019 Jarosław Nowisz/Michał Kopania, doktoranci w Zakładzie Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, MiNI PW "Szybki reduktor migotania dla nieruchomych kamer"
30 października 2019 Artur Przelaskowski, prof. dr hab. inż., kierownik Zakładu Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, MiNI PW "Uczenie głębokie i rzadkie"
Rok akademicki 2018/2019
Data Prelegent Tytuł
15 czerwca 2019 Ihor Mykhalevych, doktorant w Zakładzie Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, MiNI PW "Intelligent teleinformatic medical platform: database layer solutions comparison"
15 maja 2019 Piotr Regulski, dr med., inż., Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny "Potencjalne możliwości wykorzystania algorytmów uczenia maszynowego w analizie obrazów tomografii komputerowej wiązką stożkową"
20 lutego 2019 Michał Burdukiewicz, dr, asystent w Zakładzie Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, MiNI PW "Komputerowe wspomaganie medycyny w bioinformatyce"
5 grudnia 2018 Jarosław Nowisz, CTO w firmie Blue "Zastosowanie algorytmów rozpoznawania obrazów do śledzenia szybkich i małych obiektów w przestrzeni 3D"
17 października 2018 Artur Przelaskowski, prof. dr hab. inż., kierownik Zakładu Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, MiNI PW "Informatyka a systemy informacyjne"
Rok akademicki 2017/2018
Data Prelegent Tytuł
6 czerwca 2018 Mikołaj Leszczyński, mgr. inż. Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, PW "Opracowanie symulatora walki samolotu wyposażonego w samosterujące pociski powietrze-powietrze"
23 maja 2018 Wojciech Kowalik, mgr. inż. Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, PW "Systemy automatycznego parkowania dla pojazdów osobowych"
9 maja 2018 Maciej Kawończyk, mgr. inż. Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, PW "Planowanie ścieżki w przestrzeniach wielowymiarowych na niewiadomej oraz zmiennej scenie"
25 kwietnia 2018 Norbert Szczepański,Członek Zarzadu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o., Andrzej Skrzypek, Dyrektor ds. Lecznictwa, Mikołaj Pietkiewicz, psycholog "Podstawy psychopatologii i leczenia chorób oraz zaburzeń psychicznych oraz wykorzystanie technologii komputerowych w psychologii klinicznej"
11 kwietnia 2018 Robert Sitnik, dr hab. inż., prof. PW, Zakład Technik Rzeczywistości Wirtualnej, PW "Działalnośc badawcza i wdrożeniowa ZTRW"
21 marca 2018 Ihor Mykhalevych, mgr. inż., Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, PW "Baza danych medycznych dostosowana do badań naukowych"
07 marca 2018 Artur Przelaskowski, prof.dr hab. inż., Magdalena Jasionowska, dr inż., Grzegorz Ostrek, dr inż., Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, PW "Scieżki, nadzieje i decyzje, czyli informatyka medyczna w akcji!"
24 stycznia 2018 Paweł Nyckowski, prof. dr hab. n. med., Katedra Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, WUM "Wybrane aspekty anatomii chirurgicznej i radiologicznej watroby", lokalizacja: WUM, Banacha 1a, Blok B, III p., godz. 12.30
10 stycznia 2018 Rafał Kowalczyk, mgr inż., Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych "Real-Time Metal Shading BRDF in OpenGL", sala 213 MINI
22 listopada 2017 Adam Liebert, prof. dr hab. inż., dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, PAN "Optyczne obrazowanie mózgu: od badań podstawowych do aplikacji w diagnostyce medycznej"
25 października 2017 Maciej Słodkowski, prof. dr hab. n.med., kierownik Katedry Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, WUM "Zmiany ogniskowe w trzustce - diagnostyka, leczenie i możliwości poprawy wykrywalnosci w badaniach obrazowych"
11 października 2017 Artur Przelaskowski, prof. dr hab. inż., kierownik Zakładu Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, MiNI PW "Nowe drogi, metody i wyzwania, czyli czarowanie świata"
Rok akademicki 2016/2017
14 czerwca 2017 Ihor Mykhalevych "Rola modeli wiedzy i form reprezentacji danych na przykładzie doskonalonej diagnostyki raka prostaty"
7 czerwca 2017 Anis Rojbi "Software tools for image segmentation and classification - Application to tactile adaptation of Maps"
31 maja 2017 Antoni Sobkowicz "Zgadywanie książki po okładce"
24 maja 2017 Piotr Podziemski "Zastosowania VR i AR w medycynie"
24 maja 2017 Lukasz Błaszczyk "Algebry hiperzespolone w analizie sygnałów i systemów, ze szczególnym uwzględnieniem metod oszczędnego próbkowania"
26 kwietnia 2017 dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW "Zastosowania statystyki i machine learning w onkologii"
5 kwietnia 2017 dr inż. Anna Wróblewska "Analiza obrazu ofert w serwisie e-commerce Allegro.pl"
22 marca 2017 mgr inż. Paweł Aszklar "Zastosowanie metod pola potencjalnego w zagadnieniu wyszukiwania drogi"
8 marca 2017 mgr inż. Maciej Kawończyk "Ocena przydatności algorytmów szukania bezkolizyjnej drogi bryły sztywnej na scenie 3D"
18 stycznia 2017 mgr inż. Antoni Sobkowicz "Analiza sieciowa i statystyczna samoorganizacji posłów w parlamencie RP"
11 stycznia 2017 prof. dr hab. inż. Julisz L. Kulikowski (IBIB PAN) "Metody interpretacji treści obrazów"
04 stycznia 2017 dr inż. Przemysław Dobrowolski "O strukturze przestrzeni konfiguracji w trójwymiarowym ruchu obrotowym"
23 listopada 2016 mgr inż. Magdalena Jasionowska "Rozpoznawanie modelu lokalnych struktur kierunkowych w mammogramach na użytek komputerowo wspomaganej diagnostyki raka sutka
09 listopada 2016 mgr inż. Grzegorz Ostrek "Falkowe metody estymacji zmian ukrytych w diagnostyce obrazowej wczesnego udaru mózgu"
19 października 2016 dr hab. Ewa Bednarczuk, prof. nzw PW "O rozdzielających algorytmach rzutowania z pamięcią dla sumy dwóch operatorów maksymalnie monotonicznych czyli (bardzo) daleko idące uogólnienia klasycznego algorytmu Kaczmarza
Rok akademicki 2015/2016
27 kwietnia 2016 mgr inż. Antoni Sobkowicz "Czas na hejt" - Badania zachowań użytkowników na forach internetowych
20 kwietnia 2016 mgr Norbert Ryciak Konstrukcja systemu rekomendacyjnego opartego na automatycznym modelowaniu tematyki danych tekstowych
6 kwietnia 2016 dr inż. Anna Wróblewska Grupowanie ofert w serwisie Allegro
16 marca 2016 dr n. med. Katarzyna Sklinda Badanie rezonansu magnetycznego prostaty - co lekarz widzi i co jeszcze chciałby zobaczyć
27 stycznia 2016 dr inż. Artur Nowakowski Metody kalibracji aberracji geometrycznych w wizyjnych urządzeniach cyfrowych
20 stycznia 2016 dr inż. Felicja Okulicka-Dłużewska Rekonstrukcja obrazu w 3 źródłowej fotometrii stereo
9 grudnia 2015 dr Marcin Lewandowski Uniwersalna Badawcza Platforma Ultrasonografu z przetwarzaniem na GPU
2 grudnia 2015 prof. Radu Ioan Bot Primal-dual splitting algorithms for convex optimization with applications to image processing
18 listopad 2015 prof. Ben Heijmen An introduction to the automatic radiotherapy planning
4 listopad 2015 prof. Arcady Mushegian Minimal and ancestral genomes
28 październik 2015 prof. Jean-Christophe Pesquet A majorize-minimize memory gradient method for PMRI reconstruction