Ostatnia aktualizacja:
March 29. 2024 16:40:04
Seminarium z algebry ogólnej

Seminarium z algebry ogólnej

(dawna nazwa: seminarium z modów i modałów)

W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24 seminarium odbywa się w sali 431 Gmachu MiNI, wtorki 12.15-13.30

   

Prowadzący:

Dr hab. inż. Agata Pilitowska
e-mail: agata.pilitowskaATpw.edu.pl
www.mini.pw.edu.pl/~apili

Prof. dr hab. Anna Romanowska
e-mail: anna.romanowskaATpw.edu.pl
www.mini.pw.edu.pl/~aroman

Dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio
e-mail: anna.zamojskaATpw.edu.pl
www.mini.pw.edu.pl/~azamojsk


Seminarium powstało ponad trzydzieści lat temu, w roku 1987. Początkowo było to seminarium specjalistyczne poświęcone modom (algebrom idempotentnym i entropicznym) i modałom (półkratowo uporządkowanym modom). Z czasem tematyka i zakres zainteresowań uczestników znacznie się rozszerzyły. Obecnie, na seminarium prezentowane są prace z wielu różnych dziedzin algebry, często związane tematycznie z innymi dziedzinami matematyki, a także z różnego rodzaju zastosowaniami. Większość referatów dotyczy prac własnych uczestników seminarium lub zaproszonych gości. Interesują nas zagadnienia czysto teoretyczne dotyczące szeroko rozumianej algebry uniwersalnej, a także jej związki z algebrą klasyczną (teorią pierścieni i modułów), z geometrią (m. in. geometrią zbiorów wypukłych i różniczkową), topologią (w szczególności z teorią węzłów), z logiką i teorią modeli, kombinatoryką i informatyką (teorią koalgebr), a także zastosowania pozamatematyczne (np. w biologii i w fizyce).