Strona główna   |   Aktualny program   |   Archiwalny program   |   Streszczenia referatów

Najbliższe spotkanie:

22.X.2013

Agnieszka Budnik , Politechnika Warszawska

"Rynkowa wycena portfela zobowiązań ubezpieczeniowych."

Streszczenie:   W prezentacji poruszę problematykę rynkowej wyceny zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń na Życie. Przedstawie konstrukcje portfela replikującego portfel zobowiązań ubezpieczeniowych oraz związane z tą replikacją ryzyko rynkowe. Ponadto omówione będzie zagdnienie wyznaczania kapitału służącemu zapewnienie firmie ubezpieczeniowej wypłacalności.  

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych!
E. Ferenstein,  J. Jakubowski

Semestr zimowy 2013/2014:

DataReferent Tytuł
8.X.2013 Jacek Jakubowski Przydzielanie tematów oraz omówienie programu seminarium.
22.X.2012 Agnieszka Budnik Rynkowa wycena portfela zobowiązań ubezpieczeniowych.

« do początku