Strona główna   |   Aktualny program  |   Archiwalny program   |   Streszczenia referatów

Semestr zimowy 2012/2013:

08.X.2012

Adam PYTEL, Politechnika Warszawska

"Archimedesowy proces przeżycia - konstrukcja i własności"

Streszczenie:  Referat dotyczyć bedzie wielowymiarowego procesu skonstruowanego przez E. Hoylego oraz L.A. Menguturka - archimedesowego procesu przezycia (ASP). Sama konstrukcja procesu opiera sie na podziale losowego mostu gamma i stworzeniu z powstalych cześci współrzednych ASP. Dowo- dzi sie, ze powstaly obiekt jest wielowymiarowym procesem Markowa. W swoich rozwazaniach skupie sie na pokazaniu wlasności slabej markowskiej zgodności. Ponadto zademonstruje, ze tylko w jednym szczególnym przypadku proces ASP jest silnie markowsko zgodny. Jest to jeden z nielicznych przykladów procesów, które sa slabo markowsko zgodne, ale nie sa silnie markowsko zgodne.  

29.X.2012

Agnieszka STĘPIEŃ-BARAN, Uniwersytet Warszawski

"Estymacja sekwencyjna na podstawie danych otrzymywanych w chwilach losowych"

Streszczenie:  Klasyczny model w problemach sekwencyjnej estymacji punktowej zakłada, ze obserwacje pojawiaja sie kolejno i niezaleznie od siebie. Jednakze model ten nie odzwierciedla wielu sytuacji rzeczywistych, poniewaz bardzo czesto obserwacje dostepne sa w chwilach losowych. Jednym z przykładów moze byc obserwacja pracy róznych urzadzen (na przykład silników samochodowych). Czesto istotne dane techniczne dotyczace okreslonego urzadzenia mozna uzyskac dopiero w wyniku awarii badz wypadku.
Niniejszy referat bedzie poswiecony estymacji niezmienniczej nieznanego rozkładu obserwacji w przypadku, gdy dane dostepne sa w chwilach losowych. Rozpatrywana bedzie klasa takich problemów w przypadku parametrycznym, tzn. gdy postac dystrybuanty rozkładu obserwacji jest znana, a nieznany jest parametr tego rozkładu (parametr połozenia lub parametr skali), jak równiez w przypadku nieparametrycznym, tzn. gdy postac dystrybuanty jest nieznana.  

19.XI.2012

Agnieszka Stępień Baran

"Estymacja dystrybuanty rozkładu ciagłego"

Streszczenie:  Referat bedzie poświęcony problemowi estymacji dystrybuanty rozkładu ciągłego. Przedstawione zostaną trzy ujęcia tego zagadnienia, tj. niezmiennicze, sekwencyjne i minimaksowe.  

17.XII.2012

Agnieszka BUDNIK, Politechnika Warszawska

"Model prognozy przyszłych roszczeń ubezpieczeniowych"

Streszczenie:  Klasyczny model w problemach sekwencyjnej estymacji punktowej zakłada, ze obserwacje pojawiaja sie kolejno i niezaleznie od siebie. Jednakze model ten nie odzwierciedla wielu sytuacji rzeczywistych, poniewaz bardzo czesto obserwacje dostepne sa w chwilach losowych. Jednym z przykładów moze byc obserwacja pracy róznych urzadzen (na przykład silników samochodowych). Czesto istotne dane techniczne dotyczace okreslonego urzadzenia mozna uzyskac dopiero w wyniku awarii badz wypadku.
Niniejszy referat bedzie poswiecony estymacji niezmienniczej nieznanego rozkładu obserwacji w przypadku, gdy dane dostepne sa w chwilach losowych. Rozpatrywana bedzie klasa takich problemów w przypadku parametrycznym, tzn. gdy postac dystrybuanty rozkładu obserwacji jest znana, a nieznany jest parametr tego rozkładu (parametr połozenia lub parametr skali), jak równiez w przypadku nieparametrycznym, tzn. gdy postac dystrybuanty jest nieznana.  

7.XI.2012

 

" "

Streszczenie:   

21.XI.2012

 

" "

Streszczenie:   

28.XI.2012

 

" "

Streszczenie:   

5.XII.2012

 

" "

Streszczenie:   

12.XII.2012

 

" "

Streszczenie:   

21.I.2013

Dariusz Socha

"Optymalne strategie wypłacania dywidendy w modelu dyskretnym. Analiza równania Bellmana."

Streszczenie:Referat bedzie poswiecony problemowi poszukiwania optymalnych strategii wypłacania dywidendy, maksymalizujących wartość obecną wszystkich przyszłych dywidend. Przedstawiona zostanie pewna strategia "trywialna", która okaże się być optymalną, przy pewnych założeniach, o których będzie mowa. Ponadto wykażę istnienie i jednoznaczność rozwiązań związanego z tym problemem równania Bellmana.

21.I.2013

Agnieszka Budnik

"Rynkowa wycena portfela zobowiązań ubezpieczeniowych."

Streszczenie:W prezentacji poruszę problematykę rynkowej wyceny zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń na Życie. Przedstawie konstrukcje portfela replikującego portfel zobowiązań ubezpieczeniowych oraz związane z tą replikacją ryzyko rynkowe. Ponadto omówione będzie zagdnienie wyznaczania kapitału służącemu zapewnienie firmie ubezpieczeniowej wypłacalności.

« do początku strony