dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Zakład Analizy i Teorii Osobliwości
pokój 462, Gmach MiNI


Publications

For students (in Polish)

email: Y.Xxxxxxxx@elka.pw.edu.pl, where Y is A and Xxxxxxxx is Zamojska