dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Zakład Analizy i Teorii Osobliwości
pokój 462, Gmach MiNI

Semestr letni 2020/21

Seminarium z algebry ogólnej, wtorki 12.15-13.30, platforma ZOOM

Prace dyplomowe

email: Y.Xxxxxxxx@elka.pw.edu.pl, gdzie Y to pierwsza litera imienia, Xxxxxxxx to pierwszy człon nazwiska