Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

ul.Koszykowa 75, Warszawa

pokój 422

e-mail: m(kropka)lazecka(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

 

2020 © Małgorzata Łazęcka