Strona główna   |   Aktualny program   |   Archiwalny program   |   Streszczenia referatów   |  

Semestr letni 2021/2022:

Date Type Speaker Title
2022-03-01 Online Lev Klebanov Characterizations of probability distributions connected with limit theorems
2022-03-22 Online Agnieszka Zięba Rozkłady stacjonarne polimerów losowych
2022-03-29 Online James A. Mingo Products of Ginibre Matrices
2022-04-12 Online Jacek Wesołowski On the Matsumoto-Yor property, again
2022-04-26 Online Valentin Féray Components of meandric systems and the infinite noodle
2022-05-10 Online Mihai Nica Random Matrix Problems in Deep Neural Networks
2022-05-25 Blackboard Wojciech Rejchel M-estymatory z karą w wyborze modelu
2022-06-01 Blackboard Kamil Szpojankowski Subordynacja dla dowolnych wielomianów od wolnych zmiennych losowych
2022-06-07 Online Jordan M. Stoyanov Probability Distributions, Characterizations in Terms of Their Moments
2022-06-15 Blackboard Łukasz Maślanka Selected asymptotic properties of the Robinson--Schensted--Knuth algorithm and jeu de taquin

« do początku strony

Semestr zimowy 2021/2022:

Date Type Speaker Title
2021-10-06 Blackboard Marcin Świeca Własność Matsumoto-Yora w wolnej probabilistyce
2021-10-12 Online Raouf Fakhfakh Effects of free and boolean convolutions on Cauchy-Stieltjes Kernel families
2021-10-20 Blackboard Jacek Wesołowski Losowe polimery dla początkujących
2021-10-26 Online Octavio Arizmendi Finite free cumulants
2021-11-03 Blackboard Bartosz Kołodziejek Losowe polimery dla już nie takich początkujących
2021-11-09 Online Gerard Letac Duality of exponential families
2021-11-23 Online Bartosz Kołodziejek Priors in parametric discrete graphical models
2021-12-07 Online Agnieszka Piliszek Polimery losowe: dyskretne i ultradyskretne równanie KdV
2021-12-14 Online Agnieszka Piliszek Polimery losowe: dyskretne i ultradyskretne równanie KdV
2021-12-21 Online Agnieszka Piliszek Polimery losowe: dyskretne i ultradyskretne równanie KdV
2022-01-04 Online Marcin Świeca Dyskretne i ultradyskretne równanie Tody
2022-01-11 Online Krzysztof Oleszkiewicz On Boolean functions on the discrete cube with small second degree influences
2022-01-18 Online Marcin Świeca Dyskretne i ultradyskretne równanie Tody
2022-01-25 Online Ryszard Szwarc Properties of quadratic forms associated with positive definite Hankel matrices.

« do początku strony

Semestr letni 2018/2019:

DataReferent Tytuł
2019-02-20 Adam Jakubowski Współczesne pożytki z zasady warunkowania
2019-02-27 Agnieszka Piliszek Ostatni podwójny rekord
2019-03-06 Jacek Wesołowski Podwojna asymptotyka Poissonowska dla testów zgodności typu Cressie-Read
2019-03-13 Anna Dembińska O liczbie obserwacji, które znalazły się w pewnym zbiorze wyznaczonym przez rekord
2019-03-20 Mariusz Kubkowski Zgodność selekcji dwuetapowej metody selekcji dla źle wyspecyfikowanego modelu binarnego
2019-03-27 Krzysztof Podgórski Stochastyczne niegaussowskie modele oparte na rozkładzie Laplace'a i jego uogólnieniach
2019-04-03 Krzysztof Jasiński Wybrane własnosci k-tych rekordów z populacji dyskretnych
2019-04-10 Marcin Magdziarz Własności asymptotyczne błądzeń losowych z czasem ciągłym typu Spacer Levy'ego
2019-04-24 Dariusz Buraczewski O równaniach kinetycznych, modelu Kaca i drzewach losowych
2019-05-08 Marek Bożejko Second quantization for generalized Gaussian processes and ultracontractivity of generalized Ornstein-Uhlenbeck semigroups with applications
2019-05-15 Takahiro Hasebe Monotone increment processes, classical Markov processes and Loewner chains
2019-05-22 Zbigniew J. Jurek On a relation between classical and free infinitely divisible transforms
2019-05-29 Paweł Józiak Modele macierzowe dla operatorów z dualnej algebry diagramów Temperleya-Lieba
2019-06-05 Fernando Lopez-Blazquez A stochastic approach to approximate values in cooperative games
2019-06-12 Grzegorz Rempała Multiscale Stochastic Models of Transcription/Translation

« do początku strony

Semestr zimowy 2017/2018:

DataReferent Tytuł
04.X.2017 Paweł Józiak O pewnej charakteryzacji rozkładu Wignera à la Bernstein
11.X.2017 Małgorzata Bogdan Statystyczna analiza gaussowskich modeli graficznych
18.X.2017 Jacek Wesołowski Od DAGów do grafów istotnych - markowskie modele
25.X.2017 Jacek Wesołowski Od DAGów do grafów istotnych - markowskie modele
08.XI.2017 Przemysław Matuła O pewnej koncepcji stochastycznej dominacji i jej zastosowaniach
15.XI.2017 Włodzimierz Bryc Fluktuacje gęstości cząstek ASEPu
22.XI.2017 Wojciech Matysiak Procesy urodzin i śmierci związane z bezkrotnościowymi działaniami grup
29.XI.2017 Wojciech Matysiak Procesy urodzin i śmierci związane z bezkrotnościowymi działaniami grup
06.XII.2017 Aline Bonami Spectral decay of Finite Fourier Transforms and related random matrices
13.XII.2017 Kamil Bogus Jądra ciepła dla operatora Bessela
20.XII.2017 Łukasz Błaszczyk O uogólnieniu metod oszczędnego próbkowania na algebrę kwaternionów
03.I.2018 Kamil Szpojankowski Analogie pomiędzy klasycznym i wolnym rozkładem GIG
10.I.2018 Bartosz Kołodziejek Perpetuity o lekkich ogonach
17.I.2018 Hélene Massam The ratio of normalizing constants in graphical Gaussian models
24.I.2018 Gérard Letac Medians, exponential families and the Choquet Deny theorem
24.I.2018 Marek Bożejko Projections in free and Boolean probability as models of multi-valued logic of Lukasiewicz and Tarski and connections with Tsallis entropy S_{q}

« do początku strony

Semestr zimowy 2015/2016:

DataReferent Tytuł
14.X.2015 Adam Paszkiewicz Fenomeny związane z produktami kontrakcji
21.X.2015 Bartosz Kołodziejek Logarytmiczne ogony pewnych perpetuit
28.X.2015 Bartosz Kołodziejek Logarytmiczne ogony pewnych perpetuit - c.d.
4.XI.2015 Adam Paszkiewicz Fenomeny związane z produktami kontrakcji - c.d.
25.XI.2015 Małgorzata Kuchta Wielokrotny konkurs na najlepszą sekretarkę
2.XII.2015 Michał Morayne Nierówność implikująca przypadek monotoniczny; zagadnienie sekretarki na zbiorach częściowo uporządkowanych
9.XII.2015 Rafał Karczewski Liniowość regresji dla słabych rekordów
16.XII.2015 Abram Kagan On quantifying dependence between random elements
13.I.2016 Gerard Letac ODWOŁANE
20.I.2016 Wiktor Ejsmont Przestrzenie Focka powiązane z grupami Coxetera typu B

« do początku strony

Semestr zimowy 2010/2011:

DataReferent Tytuł
06.X.2010 Roman Ger Addytywność z dokładnością do normy i pewne charakteryzacje przestrzeni ściśle wypukłych
13.X.2010 Paweł Hitczenko Własności losowych tablic schodkowych
20.X.2010 Marta Tyran-Kamińska Zbieżność sum zależnych zmiennych losowych do $\alpha$-stabilnych procesów Levy'ego
27.X.2010 Paweł Hitczenko Centralne twierdzenie graniczne dla niektórych parametrów tablic schodkowych
10.XI.2010 Kamil Szpojankowski Wolne kwadratowe harnessy
17.XI.2010 Piotr Nayar Wielomianowo ograniczone funkcje harmoniczne na kracie Z^d
24.XI.2010 Krzysztof Oleszkiewicz O nierówności Uriela Feigego
08.XII.2010 Zbigniew A. Łagodowski Mocne prawa wielkich liczb dla pól losowych
15.XII.2010 Tomasz Rychlik Systemy niezawodnościowe o ekstremalnych wariancjach czasów pracy
22.XII.2010 Kamil Kosiński Uogólnienia twierdzeń granicznych dla produktów sum zmiennych losowych
05.I.2011 Jolanta Misiewicz O jednoznaczności uogólnionej funkcji charakterystycznej dla splotu regularnego na prostej
12.I.2011 Dorota Kowalska Asymptotyczne zachowanie pewnych funkcjonałów związanych z procesami stabilnymi (stable sausage)
19.I.2011 Mariola Molenda Metody repróbkowania dla szeregów czasowych i ich zastosowania do rachunku przejść przez zero
26.I.2011 Barbara Jasiulis-Gołdyn Sploty uogólnione w nieprzemiennej probabilistyce
02.II.2011 Zeev (Vladimir) Volkovich On generalized models of infinitely divisible property

« do początku strony

Semestr zimowy 2004/2005:


DataReferent Tytuł
6.X.2004 Paweł Szabłowski Kilka własności niemarkowskich procesów Bryca - część II
13.X.2004 Monika Maj Rozkłady prawdopodobieństwa związane z wielomianami Hermite'a
20.X.2004 Przemysław Matuła Zastosowania silnej aproksymacji do badania iloczynów sum zmiennych losowych
27.X.2004 Paweł Szabłowski Kilka własności niemarkowskich procesów Bryca - część III
3.XI.2004 Jacek Wesołowski Dwie uwagi o liniowości regresji dla dyskretnych rekordów
10.XI.2004 Wojciech Matysiak Kilka uwag o procesach z liniowymi regresjami i kwadratowymi warunkowymi wariancjami
17.XI.2004 Jan Obłój Max-martyngały i ich zastosowania
24.XI.2004 Anna Dembińska Zbieżność według rozkładu zmiennych losowych opisujących liczbę obserwacji, które wpadły do lewo- lub prawostronnego otoczenia statystyki porządkowej - część I
1.XII.2004 Anna Dembińska Zbieżność według rozkładu zmiennych losowych opisujących liczbę obserwacji, które wpadły do lewo- lub prawostronnego otoczenia statystyki porządkowej - część II
8.XII.2004 Rafał Latała Oszacowania momentów i ogonów pewnych chaosów losowych
15.XII.2004 Joanna Chachulska Identyfikacja miar w klasie naturalnych rodzin wykładniczych poprzez wyrazy diagonalne macierzy wariancji
5.I.2005 Grzegorz Rempała Stochastic models for intracellular reaction networks
12.I.2005 Gérard Letac Multitype branching processes governed by an homography
19.I.2005 Jan Mielniczuk O estymacji wykładnika Hursta procesów silnie zależnych

« do początku strony