Komputerowe rozumienie obrazów
medycznych przez integrację akwizycji sygnałów,
reprezentacji informacji i modeli wiedzy
UMO-2011/03/B/ST7/03649

Kontakt

aidmed.pl

Kierownik projektu: prof. Artur Przelaskowski

00-662 Warszawa
ul. Koszykowa 75

Budynek Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (piętro V, pok. 556)