Komputerowe rozumienie obrazów
medycznych przez integrację akwizycji sygnałów,
reprezentacji informacji i modeli wiedzy
UMO-2011/03/B/ST7/03649

MODELE

Koncepcje, modele, wskazówki, schematy udarowe
Schemat postępowania medycznego przedszpitalnego w przypadku podejrzenia udaru mózgu
Schemat postępowania w przypadku podejrzenia udaru mózgu w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Relacja objaw – potencjalnie upośledzony rejon mózgowia
Relacja objaw – potencjalnie upośledzony rejon mózgowia
Rejony unaczynienia
Model anatomiczno-neurologiczno-radiologiczny: obszar unaczynienia – objawy neurologiczne - lokalizacja
Reguły systemu wsparcia decyzji: wskazania/przeciwskazania trombolizy
Ontologia DStrokeOnto