Komputerowe rozumienie obrazów
medycznych przez integrację akwizycji sygnałów,
reprezentacji informacji i modeli wiedzy
UMO-2011/03/B/ST7/03649

PUBLIKACJE

Publikacje w czasopismach
Przelaskowski, Artur. "Recovery of CT stroke hypodensity – An adaptive variational approach." Computerized Medical Imaging and Graphics (2015). IF = 1,707 (pdf) (draft) przyjęte
Ostrek, Grzegorz, Artur Przelaskowski, and Rafał Jóźwiak. "Hypodensity extractor: A phantom study." Computers in biology and medicine 56 (2015): 124-131. IF = 1,547 (pdf) opublikowane
Przelaskowski, A. "Komputerowe rozumienie obrazów wspierające diagnostykę medyczną: zarys koncepcji." Inżynier i Fizyk Medyczny 3.1 (2014). (pdf) (draft) opublikowane
Jasionowska, Magdalena, Artur Przelaskowski, and Rafał Jóźwiak. "Spicule descriptors designed in complex wavelet domain to recognize breast cancer symptoms." złożone do International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery (draft) złożone
J. Walecki, B. Mruk, E. Nawrocka-Laskus, A. Piliszek, A. Przelaskowski, K. Sklinda, "Neuroimaging of cerebral venous thrombosis (CVT) – old dilemma and the new diagnostic methods" złożone do Polish Journal of Radiology (draft) złożone
Przelaskowski, A. "Sparse signal compaction for lossless audio coding: integrated approach" złożone do IEEE Signal Processing Letters  IF = 1,718 (draft) złożone
Badeńska, Agnieszka, Łukasz Błaszczyk Compressed sensing for real measurements of quaternion signals złożone do Journal of the Franklin Institute IF = 2,396 (draft) złożone
A.Przelaskowski, R.Jóźwiak, B. Ciszek, I. Domitrz, E. Sobieszczuk, "Stroke Bricks - the segments of interests to analyze early stages of the disease evolution" złożone do International Journal of Medical Informatics IF = 3,214 (draft) złożone
A.Przelaskowski, E.Sobieszczuk, P.Spalik, I.Domitrz, G.Ostrek, T.Podsiadły-Marczykowska, R.Jóźwiak, M.Jasionowska "Stroke emergency care: a system of computerized decision support for prehospital and in-hospital phases" złożone do Journal of Biomedical Informatics IF = 2,817 (draft) złożone
M.Jasinowska, A.Przelaskowski , "Ability of wavelet-like transforms to diversify multidirectional structures: a mammography case" złożone do Pattern Analysis and Applications IF = 1,079 (draft) złożone
A.Przelaskowski, G.Ostrek, A.Nowakowski, E.Sobieszczuk "Computerized recognition of stroke ischemia: clinical indications for unenhanced CT analysis" złożone do IEEE Transactions on Medical Imaging IF = 4,575 (draft) złożone

Publikacje książkowe / rozdziały w publikacjach książkowych
Jasionowska, Magdalena, and Artur Przelaskowski. "Angular resolution study of vectors representing subtle spiculated structures in mammograms." Information Technologies in Biomedicine, Volume 3. Springer International Publishing, 2014. 27-36. (pdf) (draft) opublikowane
Podsiadly-Marczykowska, Teresa, Bogdan Ciszek, and Artur Przelaskowski. "Development of Diagnostic Stroke Ontology-Preliminary Results." Information Technologies in Biomedicine, Volume 4. Springer International Publishing, 2014. 261-272. (pdf) (draft) opublikowane
Przelaskowski, Artur. "Adaptive Sparse Recovery of Medical Images with Variational Approach–Preliminary Study for CT Stroke." Information Technologies in Biomedicine, Volume 3. Springer International Publishing, 2014. 151-164. (pdf) (draft) opublikowane
G. Ostrek, A. Nowakowski, M. Jasionowska, A. Przelaskowski, K. Szopiński "Stroke tissue pattern recognition based on CT texture analysis" przyjęte do ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING (draft) przyjęte

Teksty w publikacjach pokonferencyjnych
Jasionowska, Magdalena. "Dobór deskryptorów według warstw proponowanego modelu spikul w mammogramach." XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (draft) opublikowane
Ostrek, Grzegorz. "Wizualizacji zmian o małym kontraście w obrazach TK za pomocą falek kierunkowych 3W." XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (draft) opublikowane
Jóźwiak, Rafał. "Selektywna ekstrakcja i przetwarzanie tkanki mózgowej w obrazach TK wspomagające detekcję subtelnych obszarów hipodensyjnych." (2013). XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (draft) opublikowane
Przelaskowski, Artur. "Adaptacja schematu oszczędnego próbkowania obrazów z kryterium wiarygodności diagnostycznej." XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (draft) opublikowane
Przelaskowski, Artur. "Komputerowe rozumienia obrazów medycznych-koncepcja seonów." XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (draft) opublikowane
Inne
Algorytm segmentacji AAM - opis implementacji
Obliczenia heterogeniczne na prcesorze GPU (CUDA)
Ontologia DStrokeOnto