Politechnika Warszawska
przedstawia
MiNIwyk³ady [ informacja ]


oraz
MiNIprogramy

MiNIwyk³ady w tym miesi±cu sponsoruje:
Nasz sponsor


[ Wydzia³ MiNI ]   |   [ Konkurs ]   |   [ Politechnika ]


Wszystkie prawa zastrzeæone © 2000-2002 Wydzia³ Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej