SEMINARIUM Z METOD INTELIGENCJI OBLICZENIOWEJ

 ŚRODA, 16:15 - 18:00,

sala 318, Gmach Wydziału MiNI

ul. Koszykowa 75

 

 

Seminarium poświęcone jest teoretycznym oraz praktycznym aspektom dziedziny Inteligencji Obliczeniowej (ang. Computational Intelligence).

 

Inteligencja Obliczeniowa obejmuje nowoczesne metody analizy i przetwarzania informacji, między innymi:

·         sztuczne sieci neuronowe,

·         algorytmy genetyczne,

·         programowanie ewolucyjne,

·         metody optymalizacji rojem cząstek,

·         metody uczenia maszynowego,

·         logikę rozmytą,

·         zbiory przybliżone,

·         rozumowanie probabilistyczne.

 

Tematyką priorytetową seminarium są zastosowania metod Inteligencji Obliczeniowej (głównie sieci neuronowych, metod uczenia maszynowego oraz metod genetycznych) w bioinformatyce oraz do aproksymacji złożonych układów nieliniowych - ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień finansowych oraz gier.

 

Seminarium ma charakter otwarty. Stałymi słuchaczami seminarium, obok pracowników Zakładu Sztucznej Inteligencji i Metod Obliczeniowych, są doktoranci oraz dyplomanci Wydziału MiNI.  

 

 

Program bieżący:

   SEMESTR LETNI 2022/23     (42 semestr) --- Seminarium odbywa się w formie stacjonarnej

data

prelegent

temat

01/03

mgr inż. Jan Mycka
(doktorant SD PW)

Automatyczne generowanie muzyki ekspresyjnej: state-of-the-art

13/03
poniedziałek

prof. Wojciech Jamroga
(University of Luxembourg)

Model Checking Strategic Ability: Why, What, and Especially: How?

29/03

mgr Anastasiya Danilenka
(doktorantka SD PW)

Exploring the performance of federated models built on non-IID data

12/04

mgr inż. Mikołaj Małkiński
(doktorant SD PW)

Mechanizmy dynamicznej adaptacji sieci neuronowych

19/04

mgr Maciej Żelaszczyk
(doktorant MiNI PW)

Uczenie bez propagacji wstecznej - algorytm Forward-Forward

10/05

mgr Kuntur Soveatin
(doktorant SD PW)

TBD

24/05

mgr inż Stanisław Kaźmierczak
(Wydział MiNI PW)

TBD

14/06

mgr Dominik Lewy
(doktorant MiNI PW)

Przegląd metod automatycznego określania tematów w nieustrukturyzowanych danych tekstowych

 

 Programy z poprzednich semestrów:

 

   SEMESTR ZIMOWY 2022/23     (41 semestr) --- Seminarium odbywa się w formie stacjonarnej

data

prelegent

temat

5/10

mgr inż. Mikołaj Małkiński
(doktorant SD PW)

Połączenie sieci neuronowych i modeli symbolicznych w przetwarzaniu informacji

19/10

mgr inż. Jan Karwowski
(Wydział MiNI PW)

Inverse reinforcement learning -- definicja i metody rozwiązywania

26/10

mgr Dominik Lewy
(doktorant MiNI PW)

Metody augmentacji danych w uczeniu federowanym

16/11

mgr inż. Mateusz Zaborski
(doktorant MiNI PW)

Algorytmy ewolucyjne wspomagane metamodelami – stan wiedzy i wyzwania na przyszłość

30/11

mgr Maciej Żelaszczyk
(doktorant MiNI PW)

Modele dyfuzji w generowaniu obrazów

14/12

dr inż. Adam Żychowski
(Wydział MiNI PW)

Sprawiedliwość (fairness) w uczeniu maszynowym

21/12

mgr inż. Karolina Bogacka
(doktorantka SD PW)

Efficient Federated Learning

11/01

mgr inż. Stanisław Kaźmierczak
(Wydział MiNI PW)

Jak wygrać konkurs Kaggle czyli o sposobach poprawy jakości modelu predykcyjnego, który (wydaje się, że) jest już najlepszy

25/01

mgr inż. Jan Mycka
(doktorant SD PW)

*** Odwołane ***

 

   SEMESTR LETNI 2021/22     (40 semestr) --- Seminarium odbywa się w formie stacjonarnej

data

prelegent

temat

9/03

mgr inż. Jan Mycka
(doktorant SD3 PW)

Sztuczna inteligencja w muzyce

23/03

mgr inż. Jan Sawicki
(doktorant SD3 PW)

Exploring Reddit Communities with Named Entity Networks

30/03

mgr inż. Adam Żychowski
(doktorant MiNI PW)

Metody automatycznego tworzenia programów komputerowych

13/04

mgr inż. Mateusz Zaborski
(doktorant MiNI PW)

Zastosowanie algorytmu UCB w optymalizacji ciągłej

27/04

mgr Maciej Żelaszczyk
(doktorant MiNI PW)

Self-supervised learning

11/05

mgr Dominik Lewy
(doktorant MiNI PW)

DALL-E - generating images from text

25/05

mgr inż. Stanisław Kaźmierczak
(Wydział MiNI PW))

Dryf danych i pojęcia - detekcja oraz adaptacja

29/06

mgr inż. Mikołaj Małkiński
(doktorant SD3 PW)

Wielowarstwowe perceptrony operujące na wycinkach obrazów

 

   SEMESTR ZIMOWY 2021/22     (39 semestr) --- Seminarium odbywa się w formie stacjonarnej lub zdalnej

data

prelegent

temat

13/10

mgr inż. Paulina Tomaszewska
(doktorantka SD3 PW)

Classifier adaptation at training time

20/10

mgr inż. Jan Karwowski
(Wydział MiNI PW)

Metaheurystyczna aproksymacja stanu równowagi Stackelberga w grach wielokrokowych z niepełną informacją

3/11

mgr Dominik Lewy
(doktorant MiNI PW)

Augmentacja danych w obszarze NLP

17/11

mgr inż. Mateusz Zaborski
(doktorant MiNI PW)

Exploratory landscape analysis

1/12

mgr Maciej Żelaszczyk
(doktorant MiNI PW)

Elementy przyczynowości w uczeniu głębokim

8/12

Prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski
(AGH), mgr Aleksandra Urbańczyk (doktorantka AGH), inż. Piotr Kipiński (AGH), inż. Mateusz Nabywaniec (AGH)

Socjokognitywne obliczenia metaheurystyczne oraz hybrydowe symulacje społeczne

15/12

mgr inż. Mikołaj Małkiński
(doktorant SD3 PW)

Sieci neuronowe rozwiązujące wiele zadań jednocześnie

12/01 [ZOOM]

mgr inż. Stanisław Kaźmierczak
(Wydział MiNI PW)

Wyjaśnialna sztuczna inteligencja - przegląd literatury

19/01 [ZOOM]

mgr inż. Piotr Sowiński
(doktorant SD3 PW)

Aspekty praktyczne wykorzystania technologii semantycznych – ostatnie osiągnięcia

 

   SEMESTR LETNI 2020/21     (38 semestr) --- Seminarium odbywa się w formie zdalnej

data

prelegent

temat

10/03

dr inż. Michał Okulewicz
MiNI PW

Metody hiperheurystyczne w optymalizacji

17/03

dr inż. Maciej Świechowski
(QED Software)

Metody sztucznej inteligencji w grach video

24/03

mgr Maciej Żelaszczyk
(doktorant MiNI PW)

Obrony przeciw atakom adwersarialnym - część II

7/04

dr hab. Marcin Woźniak, prof. PŚ
(Politechnika Śląska w Gliwicach)

O dwóch nowych metaheurystykach inspirowanych naturą

14/04

mgr inż. Mikołaj Małkiński
(doktorant SD3 PW)

Metody transferu wiedzy wykorzystujące sieci neuronowe

21/04

mgr inż. Mateusz Zaborski
(doktorant MiNI PW)

Algorytmy rojowe w optymalizacji portfela inwestycyjnego

28/04

mgr inż. Paulina Tomaszewska
(doktorantka SD3 PW)

Zdolność sieci neuronowych do adaptacji w uczeniu wielozadaniowym

19/05

mgr inż. Adam Żychowski
(doktorant MiNI PW)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w kryptologii

26/05

mgr inż. Jan Sawicki
(doktorant SD3 PW)

IncRedimental - a talk about incremental machine learning and applications of Reddit dataset

9/06

mgr inż. Stanisław Kaźmierczak
(doktorant MiNI PW)

Predykcja kierunku wzrostu twarzy z zastosowaniem metod uczenia maszynowego

16/06

mgr Dominik Lewy
(doktorant MiNI PW)

Metody augmentacji danych wizualnych wykorzystujące mieszanie obrazów - część II

 

   SEMESTR ZIMOWY 2020/21     (37 semestr) --- Seminarium odbywa się w formie zdalnej

data

prelegent

temat

14/10

dr Michał Okulewicz
W. MiNI

Optymalizacja globalna: sposoby wykorzystania próbek do budowy modelu funkcji celu

28/10

mgr inż. Adam Żychowski
(doktorant W. MiNI)

Metody wykrywania nagrań typu deepfake

25/11

mgr Dominik Lewy
(doktorant W. MiNI)

Metody augmentacji danych wizualnych wykorzystujące mieszanie obrazów

2/12

mgr inż. Stanisław Kaźmierczak
(doktorant W. MiNI)

Metody uczenia maszynowego dla danych strumieniowych

16/12

mgr inż. Mateusz Zaborski
(doktorant W. MiNI)

Algorytm CMA-ES i jego wybrane rozszerzenia

20/01

inż. Mikołaj Małkiński
(dyplomant W. MiNI)

Metody kontrastowe w problemach abstrakcyjnego wnioskowania

27/01

mgr Maciej Żelaszczyk
(doktorant W. MiNI)

Obrony przeciw atakom adwersarialnym

 

   SEMESTR LETNI 2019/20     (36 semestr) --- Seminarium odbywa się w formie zdalnej

data

prelegent

temat

11/03

mgr Maciej Żelaszczyk
(doktorant W. MiNI)

Identyfikacja przyczynowości z wykorzystaniem sieci neuronowych

25/03

dr Piotr Skowron
(Wydział MIM UW)
Seminarium w trybie zdalnym

Proportionality of Approval-Based Multiwinner Rules

8/04

mgr inż. Adam Żychowski
(doktorant W. MiNI)
Seminarium w trybie zdalnym

Przegląd metod mierzenia poziomu sztucznej inteligencji

15/04

mgr inż. Mateusz Zaborski
(doktorant W. MiNI)

Wizualne i kognitywne aspekty problemów transportowych

22/04

inż. Mikołaj Małkiński
(dyplomant W. MiNI)

Analiza relacji w obrazach za pomocą sztucznych sieci neuronowych

3/06

mgr inż. Stanisław Kaźmierczak
(doktorant W. MiNI)

Zespoły modeli - przegląd literatury

17/06

mgr Dominik Lewy
(doktorant W. MiNI)

Zaawansowane strategie uczenia sieci neuronowych

 

   SEMESTR ZIMOWY 2019/20     (35 semestr)

data

prelegent

temat

3/10 (czw. godz. 16:15, sala 431)

prof. Amiram (Ami) Moshaiov
(Tel-Aviv University, Israel)

Multi-payoff Cyber Security Games

9/10

dr inż. Tomasz Trzciński
(Wydział EiTI PW)

Learning binary image representations and the path towards 3D

6/11

mgr inż. Mateusz Zaborski
(doktorant W. MiNI)

Zachowania oparte o modele w heterogenicznym roju cząstek

20/11

mgr inż. Adam Żychowski
(doktorant W. MiNI)

Jak wprowadzić w błąd sieć neuronową?

18/12

mgr inż. Stanisław Kaźmierczak
(doktorant W. MiNI)

Wzbogacanie danych w analizie obrazów

8/01

mgr Maciej Żelaszczyk
(doktorant W. MiNI)

Modele generatywne łączące domenę audio z domeną wizualną

15/01

mgr inż. Jan Karwowski

Przykłady hiperuczenia sieci neuronowych

22/01

mgr Solomiia Kurchaba
(doktorantka W. MiNI)

Jak połączyć dane o różnej częstotliwości: Mixed-data sampling (MIDAS) regression models

 

   SEMESTR LETNI 2018/19     (34 semestr)

data

prelegent

temat

27/02

mgr inż. Stanisław Kaźmierczak
(doktorant W. MiNI)

Komitety sieci konwolucyjnych w zagadnieniu klasyfikacji przy jednoczesnym zaszumieniu danych wejściowych oraz etykiet klas

27/03

dr inż Maksymilian Bujok
(doktorant W. MiNI)

Zastosowanie metryki Wassersteina w problemie uczenia ograniczonych maszyn Boltzmanna

10/04

dr inż. Michał Okulewicz

Optymalizacja problemów transportowych: planowanie operacyjne i strategiczne a wizualna atrakcyjność rozwiązań

24/04

mgr inż. Mateusz Zaborski
(doktorant W. MiNI)

Detekcja obiektów w czasie rzeczywistym na podstawie małej liczby przykładów uczących

8/05

mgr Dominik Lewy
(doktorant W. MiNI)

Zastosowanie sieci konwolucyjnych uczonych na zaszumionych danych do klasyfikacji zdjęć

15/05

mgr inż. Adam Górski
(doktorant AGH)

Projektowanie systemów wbudowanych: kosynteza metodą programowania genetycznego oraz przydział nieprzewidzianych zadań

22/05

mgr inż. Adam Żychowski
(doktorant W. MiNI)

Algorytmy ewolucyjne w Security Games

5/06

mgr Maciej Żelaszczyk
(doktorant W. MiNI)

Postępy w generatywnych sieciach adwersarialnych

 

   SEMESTR ZIMOWY 2018/19     (33 semestr)

data

prelegent

temat

24/10

mgr inż. Stanisław Kaźmierczak (doktorant W. MiNI)

Metody klasyfikacji danych zaszumionych

7/11

dr inż. Michał Okulewicz

Optymalizacja rojem cząstek: hybrydyzacja i samoadaptacja

14/11

dr Jacek Rogala (Instytut Biologii Doświadczalnej)

Klasyfikacja poprawności wykonania prostych testów psychologicznych na podstawie sygnału EEG

5/12

mgr inż. Mateusz Zaborski (doktorant W. MiNI)

Zastosowanie wybranych metod analizy statystycznej i uczenia maszynowego w predykcjach cen EURUSD, DAX i Etheru

19/12

mgr Maciej Żelaszczyk (doktorant W. MiNI)

Modele generatywne a multimodalność

9/01

mgr Dominik Lewy (doktorant W. MiNI)

Zastosowanie sieci konwolucyjnych do klasyfikacji zdjęć miast na Instagramie

16/01

mgr Marcin Białas (OPI PIB)

Kształtowanie się pól recepcyjnych w biologicznie inspirowanych sieciach neuronowych

23/01

mgr inż. Adam Żychowski (doktorant W. MiNI)

Ograniczona racjonalność w grach

 

   SEMESTR LETNI 2017/18     (32 semestr)

data

prelegent

temat

21/03

Mgr Maciej Żelaszczyk (doktorant W. MiNI)

Uczenie na podstawie małej liczby przykładów

4/04

Mgr inż. Jan Karwowski

Przegląd algorytmów przeszukiwania bazujących na MCTS

18/04

Dr inż. Maksymilian Bujok

Wariacyjna teoria grupy renormalizacji w opisie uczenia głębokiego (czyli Deep Learning oczami fizyka statystycznego)

9/05

Mgr Dominik Lewy (doktorant W. MiNI)

Przegląd architektur CNN do detekcji klas na obrazie

23/05

Mgr inż. Mateusz Zaborski (doktorant W. MiNI)

Modelowanie zachowań oraz odkrywanie wzorców w grafie transakcji Ethereum

30/05

Mgr Dominika Basaj (doktorantka W. MiNI)

Systemy odpowiedzi na pytania (QA) oparte o sieci neuronowe

6/06

Mgr inż. Stanisław Kaźmierczak (doktorant W. MiNI)

Metody wizualizacji wyników uczenia maszynowego

13/06

Agnieszka Kulesza, Małgorzata Kukiełka, Emilia Sulikowska (studentki Kognitywistyki UW)

Badanie wiarygodności sztucznej inteligencji w grach

20/06

Mgr inż. Adam Żychowski (doktorant W. MiNI)

Sieci głębokie w rozwiązywaniu testów na inteligencję

 

   SEMESTR ZIMOWY 2017/18     (31 semestr)

data

prelegent

temat

11/10

Dr inż. Michał Okulewicz

Rozwiązywanie dwuwymiarowych problemów pakowania i rozkroju z wykorzystaniem algorytmu PSO

25/10

Dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH

Algorytmy optymalizacji stochastycznej w przestrzeniach skończonych

8/11

Mgr Dominik Lewy (doktorant W. MiNI)

O różnych funkcjach przejścia neuronów

22/11

Mgr inż. Adam Żychowski (doktorant W. MiNI)

Algorytm memetyczny w grach wielokryterialnych z odroczoną preferencją celów

6/12

Mgr Dominika Basaj (doktorantka W. MiNI)

Rekurencyjne sieci neuronowe w analizie tekstu

13/12

Mgr Maciej Żelaszczyk (doktorant W. MiNI)

Sieci neuronowe z dynamiczną pamięcią zewnętrzną na przykładzie Differentiable Neural Computer

20/12

Mgr inż. Mateusz Zaborski (doktorant W. MiNI)

Inteligentne kontrakty oparte o blockchain

10/01

Mgr Jan Lasek (CodiLime)

Skuteczność formatów rozgrywek ligowych w rankingowaniu drużyn piłkarskich

17/01

Mgr inż. Jan Karwowski

Zastosowanie metody UCT i drzewa strategii behawioralnej do aproksymacji stanu równowagowego Stackelberga w grach wielokrokowych

24/01

Mgr inż. Stanisław Kaźmierczak (doktorant W. MiNI)

Ocena pozycji szachowych w oparciu o wzorce

 

 

   SEMESTR LETNI 2016/17     (30 semestr)

data

prelegent

temat

01/03

Mgr inż. Adam Żychowski (doktorant W. MiNI)

Zastosowanie sieci neuronowych w problemie klasyfikacji wielokategorialnej

15/03

Mgr inż. Łukasz Podlodowski (doktorant W. MiNI)

Niekonwenocjonalne architektury sieci neuronowych
          29/03 Mgr inż Karol Walędzik   Połączenie algorytmów symulacyjnych oraz dziedzinowych metod heurystycznych w zagadnieniach dynamicznego podejmowania decycji

05/04

Mgr inż Jan Karwowski

Mixed-UCT: Zastosowanie metod symulacyjnych do poszukiwania równowagi Stackelberga w grach wielokrokowych

19/04

Mgr inż. Dominik Lewy
(doktorant W. MiNI)

Ensemble models in Machine Learning: Bagging, Random Forest, Boosting, etc.

10/05

Mgr inż. Stanisław Kaźmierczak (doktorant W. MiNI)

Uczenie maszynowe end-to-end w szachach na przykładzie programu DeepChess

24/05

Dr inż. Dariusz Król (Politechnika Wrocławska)

Modelowanie propagacji danych w systemach wieloagentowych i sieciowych

31/05

Dr inż. Maksymilian Bujok

Wprowadzenie do pulsujących sieci neuronowych

21/06

Dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. PW

 Programowanie genetyczne w uczeniu maszynowym i optymalizacji systemów rozproszonych

 

 

   SEMESTR LETNI 2015/16     (29 semestr)

data

prelegent

temat

17/03

Mgr inż. Wojciech Stokowiec (doktorant W. MiNI)

Architektury uczenia głębokiego na przykładzie Deep Belief Network

24/03
(godz. 17:15)

Mgr inż. Maciej Bartoszuk

Implementacja UCT algorytmu VF2 znajdowania izomorfizmu grafów

07/04

Mgr inż. Wojciech Stokowiec (doktorant W. MiNI)

*** ODWOŁANE ***

Architektury uczenia głębokiego na przykładzie Long Short-Term Memory Network

14/04

Mgr inż. Michał Okulewicz

Filtr cząsteczkowy. Przykład zastosowania w lokalizacji poruszającego się terminala sieci radiowej

28/04

Mgr inż. Łukasz Podlodowski (doktorant W. MiNI)

Probabilistyczne modele uczenia maszynowego

05/05

Dr inż. Tatiana Jaworska
Instytut Badań Systemowych PAN

Zastosowania obliczeń inteligentnych do wyszukiwania w obrazowych bazach danych

19/05

Mgr inż. Jan Karwowski

 Przegląd generatorów liczb pseudolosowych. Analiza wybranych  własności

02/06

Mgr inż. Stanisław Kaźmierczak

 Zastosowanie uczenia głębokiego do gry w szachy

16/06

Mgr inż. Maciej Bartoszuk

 System antyplagiatowy dla języka R

 

 

   SEMESTR LETNI 2014/15     (28 semestr)

data

prelegent

temat

10/03

Inż. Adam Żychowski
(dyplomant Wydział MiNI)

Podejście memetyczne do problemu VRP with Stochastic Demands

24/03

Mgr inż. Michał Okulewicz (doktorant ISD IPI PAN)

Zastosowanie algorytmów heurystycznych w algorytmie UCB dla DVRP
 

14/04

Mgr inż. Karol Walędzik

Harmonogramowanie projektów z wykorzystaniem ProUCT-GRASP

21/04

Mgr inż. Jan Karwowski

Porównanie rozwiązań równowagowych Stackelberga z grach z wynikami stosowania algorytmu UCT

05/05

Inż. Adam Żychowski
(dyplomant Wydział MiNI)

Podejscie memetyczne do problemu CVRP - wstępne wyniki

19/05

Mgr inż. Michał Okulewicz (doktorant ISD IPI PAN)

Generalizacja algorytmu PSO

10/06  (g.16:15, sala 103)

Prof. Janusz Starzyk
(Ohio University, USA)

Embodied Intelligence

25/06 (g. 18:00)

Mgr inż. Maciej Świechowski (doktorant MPD IBS PAN)

UCT w dynamicznych problemach transportowych uwzględniających korki drogowe

 

 

   SEMESTR ZIMOWY 2014/15     (27 semestr)

data

prelegent

temat

14/10

Mgr inż. Jan Karwowski

Security Games: zastosowanie UCT na tle dotychczasowych podejść do problemu

28/10

Mgr inż. Karol Walędzik

Wykorzystanie metody GRASP w Risk-Aware Project Scheduling

04/11

Mgr inż. Michał Okulewicz (doktorant ISD IPI PAN)

Analiza stanów gry na potrzeby UCT w DCVRP

18/11

* godz. 16:00 *

Mgr inż. Maciej Świechowski (doktorant MPD IBS PAN)

Algorytm UCT w problemach transportowych uwzględniających zmienne korki drogowe

02/12

Prof. Alicja Smoktunowicz,
Dr Iwona Wróbel, Dr Paweł Keller

Wybrane problemy analizy numerycznej  i przykładowe metody ich rozwiązywania

13/01

Petro Gordiievych
(Phd student, ERASMUS)

Pattern-based chess playing. Results of statistical games analysis

27/01

Mgr inż. Jan Karwowski

Skuteczna obrona w Security Games z zastosowaniem UCT

 

 

   SEMESTR LETNI 2013/14     (26 semestr)

data

prelegent

temat

25/02

Mgr inż. Karol Walędzik

Harmonogramowanie w warunkach niedeterminizmu cz. 2

11/03

Mgr inż. Michał Okulewicz

(doktorant ISD IPI PAN)

Zastosowanie algorytmu UCB w Dynamic Vehicle Routing Problem cz. 2

25/03

Mgr inż. Jan Karwowski

Zastosowanie optymalizacji rojem cząstek (PSO) w procesie uczenia   wielowarstwowej sieci neuronowej w problemie lokalizacyjnym -  kontynuacja

08/04

Mgr inż.Stanisław Kaźmierczak

Zautomatyzowany handel giełdowy z zastosowaniem algorytmu High Frequency Trading

29/04

(godz. 17:30)

Mgr inż. Michał Okulewicz

(doktorant ISD IPI PAN)

DVRP: zależność skuteczności algorytmu PSO od wyboru sposobu kodowania problemu i funkcji celu

20/05

(godz. 17:30)

Mgr inż. Jan Karwowski

Architektury Deep Learning na przykładzie Deep Belief Networks

17/06

Mgr inż. Karol Walędzik

Risk-Aware Project Scheduling z wykorzystaniem UCT

 

 

   SEMESTR ZIMOWY 2013/14     (25 semestr)

data

prelegent

temat

05/11

Mgr inż. Michał Okulewicz

(doktorant ISD IPI PAN)

Zastosowanie algorytmu UCB w Dynamic Vehicle Routing Problem

 

19/11

Mgr inż. Karol Walędzik

Harmonogramowanie w warunkach niedeterminizmu

03/12

Mgr inż. Mateusz Kobos
(ICM, Uniwersytet Warszawski)

Klasyfikacja za pomocą kombinacji estymatorów jądrowych: dobór szerokości jądra w zależności od lokalizacji w przestrzeni cech, stosowanie różnych przekształceń przestrzeni, funkcja błędu oparta na "information loss".

17/12

Mgr inż. Jan Karwowski

 Zastosowanie optymalizacji rojem cząstek (PSO) w procesie uczenia wielowarstwowej sieci neuronowej w problemie lokalizacyjnym

14/01

Mgr inż. Michał Okulewicz(doktorant ISD IPI PAN)

Zastosowanie algorytmu UCB w Dynamic Vehicle Routing Problem cz. 2

28/01

Mgr inż. Karol Walędzik

*** seminarium odwołane ***

 

   SEMESTR LETNI 2012/13     (24 semestr)

data

prelegent

temat

26/02

Mgr inż. Michał Okulewicz (doktorant ISD IPI PAN)

Zastosowanie wielorojowego PSO w Dynamic Vehicle Routing Problem

 12/03

Mgr inż. Maciej Świechowski (doktorant MPD IBS PAN)


MiNI-Player - podsumowanie dotychczasowych badań

26/03

Mgr inż. Karol Walędzik

Wybrane modyfikacje i usprawnienia algorytmu UCT

11/04

Mgr inż.Stanisław Kaźmierczak

Kognitywne podejście do gry w szachy - kontynuacja prac

09/05

Mgr inż. Maciej Świechowski (doktorant MPD IBS PAN)

Obliczenia równoległe w General Game Playing

06/06

Inż. Anna Jaskulska Algorytmy mrówkowe w dynamicznych problemach transportowych

13/06

Mgr inż. Karol Walędzik

Konstrukcja grafu zależności faktów w GGP w praktyce

 

 

   SEMESTR ZIMOWY 2012/13     (23 semestr)

data

prelegent

temat

18/10

Mgr inż. Maciej Świechowski (doktorant MPD IBS PAN)

Logika rozmyta typu 2

 26/10

(PT, g. 11:00)

Mgr inż. Michał Okulewicz (doktorant ISD IPI PAN)


Metoda PSO w Dynamic Vehicle Routing Problem - cz. 2

08/11

Inż. Marcin Goss, Inż Aleksandra Woźniczko (dyplomaci Wydz. MiNI)

Automatyczne komponowanie muzyki metodami Inteligencji Obliczeniowej

29/11

Mgr inż. Karol Walędzik

Analiza zależności w opisie reguł gier GGP

3/01

Mgr Stanisław Kaźmierczak

Nauka wzorców w Go - przegląd literatury

10/01

Inż. Przemysław Szałaj(dyplomant - Wydział MiNI)

Wiarygodne boty. Metody budowy i oceny

 

 

   SEMESTR LETNI 2011/12     (22 semestr)

data

prelegent

temat

15/03

Mgr Maciej Świechowski (doktorant MPD IBS PAN)

Algorytmy memetyczne i ich zastosowania

 29/03

Mgr inż. Michał Okulewicz


Zastosowanie metody PSO w Dynamic Vehicle Routing Problem

  19/04 (g.18:00)

Inż. Przemysław Szałaj(dyplomant - Wydział MiNI)

*** seminarium odwołane ***

  17/05

Inż. Stanisław Kaźmierczak (dyplomant - Wydział MiNI)

Zastosowanie różnych teorii ludzkiej intuicji w szachach

24/05 (g.17:30)

Dr Marcin Luckner

Detekcja spamu na podstawie cech niskiego poziomu

13/06

(SRODA, 16:15, sala 329)

Prof. Piotr Rudnicki
(University of Alberta, Canada)

Mizar and its applications

 

 

   SEMESTR ZIMOWY 2011/12     (21 semestr)

data

prelegent

temat

13/10

Mgr inż. Karol Walędzik

Zastosowanie automatycznie generowanej funkcji oceny w GGP

  20/10

Mgr Maciej Świechowski
(doktorant MPD IBS PAN)

Szybkie przeszukiwanie, kontrola i mieszanie strategii w systemie GGP
 

  27/10

Inż. Stanisław Kaźmierczak
(dyplomant - Wydział MiNI)

Kognitywne podejście do gry w szachy

  24/11

Mgr inż Michał Okulewicz

O dwóch modyfikacjach algorytmu PSO

  08/12

Mgr inż. Karol Walędzik

General Game Playing - aktualnie stosowane algorytmy i metody konstrukcji agentów
 

05/01

Inż. Dariusz Maksim
(dyplomant - Wydział MiNI)

Zastosowanie algorytmów mrówkowych w dynamicznie zmieniających się środowiskach

12/01

Inż. Konrad Wypchło
(dyplomant - Wydział MiNI)

Rozwój algorytmu ewolucji róznicowej

 

 

   SEMESTR LETNI 2010/11     (20 semestr)

data

prelegent

temat

23/02

Mgr Maciej Świechowski
(doktorant MPD IBS PAN)

Podejście symulacyjno-heurystyczne w kierunku stworzenia wszechstronnego gracza GGP

  28/02

Mgr Mateusz Kobos

Kombinacja jądrowych estymatorów gęstości w klasyfikacji - własności teoretyczne wraz z testami na sztucznych i referencyjnych zbiorach danych

  02/03

Mgr Karol Walędzik

Wzmocnienie algorytmu UCT poprzez wykorzystanie automatycznie generowanej funkcji oceny

  25/05

Mgr inż. Cezary Dendek

Zrównoleglona optymalizacja stochastyczna na dużych zbiorach danych

08/06

Mgr inż. Karol Walędzik

Ekstrakcja uniwersalnej funkcji ewaluacyjnej z rezultatów symulacji UCT

  

   SEMESTR LETNI 2010/11     (19 semestr)

data

prelegent

temat

27/10

Mgr inż. Cezary Dendek

CogGGP - kognitywnie inspirowany agent GGP - opis architektury

  17/11

Mgr inż. Cezary Dendek

CogGGP - kognitywnie inspirowany agent GGP - wyniki eksperymentalne

  24/11

Mgr inż. Karol Walędzik

Magician - program GGP

  15/12

Inż. Dariusz Maksim

(dyplomant - Wydział MiNI)

Algorytmy mrówkowe w środowiskach dynamicznych

  22/12

Inż. Przemysław Szałaj

(dyplomant - Wydział MiNI)

Boty w grach RTS

 

19/01

Dr inż. Marcin Luckner

Bezparametryczna metoda wyznaczania narożników  przy porównywaniu zdjęć stereograficznych

 

   SEMESTR LETNI 2009/10     (18 semestr)

data

prelegent

temat

10/03

Inż. Cezary Dendek
(student - Wydział MiNI)

Binarna klasyfikacja odległościowa z wykorzystaniem miary odległości zdefiniowanej w przestrzeniach probabilistycznych

  07/04

Mgr Mateusz Kobos
 

Kombinacja jądrowych estymatorów gęstości w klasyfikacji - zastosowanie na sztucznym zbiorze danych

  28/04

Mgr Marcin Luckner

Multi View Geometry as Task of Computational Inteligence

  26/05

Mgr Karol Walędzik

Sztuczne systemy immunologiczne

  02/06

Inż. Tomasz Formański
(student - Wydział MiNI)

Inteligencja obliczeniowa w grach wieloosobowych na przykładzie gry karcianej Tysiąc

23/06

Inż. Piotr Ćwiek
(student - Wydział MiNI)

Przyrostowe uczenie sieci neuronowych w grze w Go

 

   SEMESTR ZIMOWY 2009/10     (17 semestr)

data

prelegent

temat

21/10

Inż. Cezary Dendek
(student - Wydział MiNI)

Budowa modeli klasyfikacyjnych w oparciu o funkcję odległości w przestrzeni zdarzeń i uogólnienie pojęć probabilistycznych na przestrzenie metryczne

04/11

Mgr Anna Król

(Uniwersytet Rzeszowski)

Słabe spójniki logiczne

25/11

Mgr inż. Mateusz Kobos

Kombinacja jądrowych estymatorów gęstości w klasyfikacji - testy na sztucznych danych

06/01

Mgr inż. Karol Walędzik

Metody Inteligencji Obliczeniowej w GGP

20/01

         Mgr inż. Marcin Luckner Problem eliminacji nieprzystających elementów w zadaniu rozpoznania wzorca

 

   SEMESTR LETNI 2008/09     (16 semestr)

data

prelegent

temat

25/03

Mgr inż. Mateusz Kobos

Kombinacja jądrowych estymatorów gęstości w klasyfikacji - kontynuacja prac

08/04

Mgr inż. Rafał Grodzicki

Klasyfikacja wielokategorialna za pomocą kombinacji sieci neuronowych

22/04

Inż. Cezary Dendek
(student - Wydział MiNI)

Metryka probabilistyczna, jej estymacja i zastosowanie do binarnej klasyfikacji k-NN

13/05

Mgr inż. Mateusz Kobos

Klasyfikacja za pomocą kombinacji jądrowych estymatorów gęstości z wykorzystaniem informacji o gradiencie funkcji błędu

10/06

Mgr inż. Karol Walędzik

General Game Playing

17/06

Mgr inż. Mateusz Kobos

Klasyfikacja za pomocą kombinacji jądrowych estymatorów gęstości z parametrami dobieranymi oddzielnie dla każdej z klas

 

   SEMESTR ZIMOWY 2008/09     (15 semestr)

data

prelegent

temat

22/10

Mgr inż. Mateusz Kobos

Kombinacja jądrowych estymatorów gęstości w klasyfikacji - przegląd literatury

29/10

Mgr inż. Rafał Grodzicki

Sieci neuronowe w klasyfikacji wielokategorialnej - wyniki eksperymentalne

10/12

Mgr inż. Mateusz Kobos

Kombinacja jądrowych estymatorów gęstości w klasyfikacji - wstępne wyniki

17/12

inż. Cezary Dendek
(student - Wydział MiNI)

Inspiracje kognitywne w reprezentacji procesu analizy pozycji szachowej

07/01

Mgr inż. Rafał Grodzicki

*** seminarium odwołane ***

 

   SEMESTR LETNI 2007/08     (14 semestr)

data

prelegent

temat

19/03

inż. Cezary Dendek
(student - Wydział MiNI)

Klasyfikacja w oparciu o metrykę budowaną poprzez dystrybuanty empiryczne na przestrzeni wzorców uczących

26/03

Mgr Marcin Jaruszewicz

Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego

09/04

Mgr Rafał Grodzicki

Klasyfikacja wielokategorialna za pomocą sieci neuronowych

16/04

Marek Gągolewski
(dyplomant - Wydział MiNI)

Symulacja zachowania się drapieżników i ofiar - założenia środowiska symulacyjnego

23/04

Mgr Mateusz Kobos

Analiza zależności między notowaniami akcji firm a artykułami prasowymi

14/05

Mgr Marcin Borkowski

Skuteczność genetycznego systemu wyznaczania reguł w zbiorze danych na przykładzie problemu MONKS - część II

21/05

Łukasz Ryniewicz

Rozmyte drzewa decyzyjne

11/06

Marek Gągolewski
(dyplomant - Wydział MiNI)

Symulacja zachowania się drapieżników i ofiar - opis osobników i wyniki empiryczne

 

   SEMESTR ZIMOWY 2007/08     (13 semestr)

data

prelegent

temat

10/10

Szymon Piądłowski
(dyplomant - Wydział MiNI)

Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji komputerowego systemu do licytacji i rozgrywki brydżowej - część I

07/11

Szymon Piądłowski
(dyplomant - Wydział MiNI)

Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji komputerowego systemu do licytacji i rozgrywki brydżowej - część II

21/11

Mgr Marcin Borkowski

Skuteczność genetycznego systemu wyznaczania reguł w zbiorze danych na przykładzie problemu MONKS

05/12

Mgr Mateusz Kobos

Artykuły prasowe w automatycznym przewidywaniu cen akcji

09/01

Mgr Rafał Grodzicki

Wielokategorialne systemy uczące się i ich zastosowanie w bioinformatyce

23/01

Mgr Mateusz Kobos

Automatyczne przewidywanie cen akcji z wykorzystaniem artykułów prasowych - wstępne wyniki

 

   SEMESTR LETNI 2006/07     (12 semestr)

data

prelegent

temat

21/02

Mgr Sławomir Strzykowski, Microsoft, (doktorant IBS PAN)

Wspomaganie alokacji osadzonych w zakładzie karnym z wykorzystaniem algorytmu genetycznego GAPAP

28/02

Mgr Rafał Grodzicki

Zastosowanie sieci neuronowych w bioinformatyce

21/03

Mgr Mateusz Kobos

Przewidywanie cen akcji z wykorzystaniem artykułów prasowych

25/04

Łukasz Ryniewicz

Metody odkrywania wiedzy i analizy niekompletnych zbiorów danych

30/05

Mgr Marcin Borkowski

Algorytmy genetyczne i wielomiany w zagadnieniu interpolacji

13/06

Jakub Stolpe

Robot internetowy - techniki poprawy efektywności

 

   SEMESTR ZIMOWY 2006/07     (11 semestr)

data

prelegent

temat

25/10

Pham Hoang Minh

Metody sztucznej inteligencji do budowania mocnego gracza w pokerze: teoria, zastosowanie i wyniki

08/11

Mgr Krzysztof Mossakowski

Metody oceny siły rąk w rozdaniach brydżowych

15/11

Mgr Mateusz Kobos

Metody szacowania zdolności kredytowej klientów indywidualnych

29/11

Mgr Rafał Grodzicki

*** seminarium odwołane ***

13/12

Mgr Paweł Kupis

Porównywanie sekwencji białkowych z wykorzystaniem metody ewolucyjno-progresywnej

10/01

Cezary Dendek

Generowanie ciągów uczących w oparciu o metryczne własności przestrzeni wzorców w sieciach MLP

24/01

Mgr Marcin Jaruszewicz

Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania procentowej zmiany indeksu giełdowego

 

   SEMESTR LETNI 2005/06     (10 semestr)

data

prelegent

temat

22/02

Mgr Marcin Borkowski

Algorytm genetyczny w interpolacji wielomianowej

08/03

Mgr Mateusz Kobos

Własności danych o dużej liczbie wymiarów

22/03

Mgr Krzysztof Mossakowski

Double-Dummy Bridge Problem

05/04

Łukasz Ryniewicz

Ontogeniczne sieci neuronowe

19/04

Paweł Kupis

Algorytmy porównywania sekwencji molekularnych - wybrane zagadnienia

10/05

Rafał Grodzicki

Zastosowanie metod neuroewolucyjnych do wyznaczania funkcji oceny w grach dwuosobowych

07/06

Magdalena Kusiak i Karol Walędzik

Problem wstępnego sortowania ruchów w programie grającym w grę dwuosobową

 

   SEMESTR ZIMOWY 2005/06     (9 semestr)

data

prelegent

temat

12/10

Mgr Marcin Jaruszewicz

Dobór danych wejściowych sieci neuronowej przy pomocy algorytmów genetycznych. Analiza wyników

26/10

Mgr Marcin Borkowski

Algorytmy genetyczne jako metoda wyszukiwania wzorców

09/11

Mgr Marcin Luckner

Wielomodułowy system rozpoznawania tekstu występującego w notacji muzycznej

23/11

Mgr Mateusz Kobos

Data Mining. Przegląd metod eksploracji danych

14/12

Magdalena Kusiak i Karol Walędzik

Metody sztucznej inteligencji w GO

04/01

Magdalena Kusiak i Karol Walędzik

Wstępna selekcja ruchów w grze w GO

11/01

Pham Hoang Minh

Metody sztucznej inteligencji w pokerze

08/02

Mgr Krzysztof Mossakowski

Rule extraction in neural networks. A survey

 

   SEMESTR LETNI 2004/05   (8 semestr)

data

prelegent

temat

06/04

Mgr Marcin Jaruszewicz

Dobór danych wejściowych sieci neuronowej przy pomocy algorytmów genetycznych

04/05

Mgr Nguyen Hoang Viet

Approximating the Algebraic Solution of System of Interval Linear Equations with Use of Neural Networks

01/06

Cezary Dendek

(dyplomant - Wydział MiNI)

Kolejność prezentacji danych uczących a skuteczność procesu nauki w sieciach MLP

 

   SEMESTR ZIMOWY 2004/05   (7 semestr)

data

prelegent

temat

20/10

Mgr Marcin Jaruszewicz

Analiza doboru danych uczących w predykcji indeksu giełdowego

17/11

Mgr Marcin Borkowski

Predykcja chaotycznych szeregów czasowych przy pomocy algorytmów genetycznych

01/12

Cezary Dendek

(dyplomant - Wydział MiNI)

Algorytm wstępnej oceny skuteczności ruchów w grze w szachy

08/12

Mgr Marcin Pilarski

Toward PlanetLab research in Poland

15/12

Jarosław Budzianowski

Metoda ewolucyjnego doboru współczynników funkcji oceniającej w anty-warcabach

26/01

Dariusz Kieszkowski i Marcin Wudarczyk

(dyplomanci - Wydział MiNI)

Porównanie skuteczności metod klasycznych oraz nieklasycznych w szacowaniu zdolności kredytowej i kondycji finansowej przedsiębiorstw

02/02

Mgr Marcin Jaruszewicz

Zastosowanie algorytmów genetycznych do wyboru zestawu zmiennych wejściowych w predykcji wartości indeksu giełdowego.

 

   SEMESTR LETNI 2003/04     (6 semestr)

data

prelegent

temat

17/03

Mgr  Nguyen Hoang Viet

Przetwarzanie informacji niepewnej: studium możliwości

31/03

Mgr Marcin Jaruszewicz

Selekcja danych uczących i ich przekształcenia przy prognozie indeksu giełdowego

21/04

Mgr Krzysztof Mossakowski

Analiza sieci neuronowych uczonych oceny liczby lew w rozdaniach brydżowych

05/05

Mgr Daniel Osman

Jak nauczyć komputer grać w anty-warcaby?

19/05

Mgr Marcin Niemczak

System ekspertowy a wykorzystanie technologii internetowej - kluczowe rozwiązania

02/06

Dariusz Kieszkowski i Marcin Wudarczyk

(dyplomanci - Wydział MiNI)

Wykorzystanie sieci neuronowych do analizy kondycji przedsiębiorstw

16/06

Mgr Rafał Komański

*** seminarium odwołane ***

 

   SEMESTR ZIMOWY 2003/04     (5 semestr)

data

prelegent

temat

15/10

Mgr Daniel Osman

Zastosowanie metody Samuela doboru współczynników funkcji oceniającej w anty-warcabach                 

29/10

Mgr Marcin  Borkowski

Metody definiowania struktury tekstu

19/11

Mgr Artur Kornacki

LEM - learnable evolution model

03/12

Mgr Krzysztof Mossakowski

Zastosowanie sieci neuronowych do oceny liczby lew w rozdaniach brydżowych

17/12

Mgr Marcin Jaruszewicz

Predykcja indeksu NIKKEI za pomocą sieci neuronowych - cz. 1

07/01

Mgr Marcin Jaruszewicz

Predykcja indeksu NIKKEI za pomocą sieci neuronowych - cz. 2

28/01

Mgr Rafał Komański

Rozpoznawanie twarzy

 

   SEMESTR LETNI 2002/03     (4 semestr)

data

prelegent

temat

05/03

Mgr Marcin Jaruszewicz

Modele neuronowo-rozmyte. Teoria i zastosowania

26/03

Mgr Krzysztof  Mossakowski

Mechanizmy przetwarzania języka naturalnego jako wspomaganie systemów decyzyjnych - wybrane zagadnienia

09/04

Mgr Rafał Mikołajczak

System inwestycyjny dla kontraktów terminowych S&P500

16/04

Mgr Nguyen Hoang Viet

Krótko- oraz średnio-terminowe przewidywanie zużycia gazu - studium przypadku

07/05

Mgr Marcin Jaruszewicz

Podstawy analizy technicznej i fundamentalnej rynku papierów wartościowych 

21/05

Mgr Marcin Pilarski

Niszowanie jako jedna z technik zapobiegających zjawisku przedwczesnej zbieżności algorytmów ewolucyjnych

28/05

Mgr Marcin Borkowski

Przetwarzanie języka naturalnego w aplikacjach

11/06

Marcin Mierzejewski

(dyplomant - Wydział MiNI)

Porównanie sieci jednokierunkowych i sieci częściowo rekurencyjnych w zagadnieniach predykcji finansowych

 

   SEMESTR ZIMOWY 2002/03     (3 semestr)

data

prelegent

temat

02/10

Mgr M. Jaruszewicz, mgr K. Mossakowski, mgr H. Viet

Metody inteligencji obliczeniowej w zagadnieniach predykcji finansowych - omówienie wybranych prac - cz. 1.

16/10

Mgr M. Jaruszewicz, mgr K. Mossakowski, mgr H. Viet

Metody inteligencji obliczeniowej w zagadnieniach predykcji finansowych - omówienie wybranych prac - cz. 2.

06/11

Mgr M. Jaruszewicz, mgr K. Mossakowski, mgr H. Viet

Metody inteligencji obliczeniowej w zagadnieniach predykcji finansowych - omówienie wybranych prac - cz. 3.

13/11

Mgr M. Jaruszewicz, mgr K. Mossakowski, mgr H. Viet

Metody inteligencji obliczeniowej w zagadnieniach predykcji finansowych - omówienie wybranych prac - cz. 4.

27/11

Mgr M. Jaruszewicz, mgr K. Mossakowski, mgr H. Viet

Metody inteligencji obliczeniowej w zagadnieniach predykcji finansowych - omówienie wybranych prac - cz. 5.

04/12

 Mgr A. Kornacki

Wzorce sieci neuronowych

18/12

 Tomasz Wielga

(dyplomant - Wydział MiNI)

Kompresja obrazu ruchomego z wykorzystaniem sieci neuronowych

08/01

Mgr M. Jaruszewicz, mgr K. Mossakowski, mgr H. Viet

Metody inteligencji obliczeniowej w zagadnieniach predykcji finansowych - omówienie wybranych prac - cz. 6.

15/01

Filip Federowicz

(dyplomant - Wydział MiNI)

Kompresja dźwięku przy pomocy sieci neuronowych

22/01

Mgr M. Jaruszewicz, mgr K. Mossakowski, mgr H. Viet

Metody inteligencji obliczeniowej w zagadnieniach predykcji finansowych - omówienie wybranych prac - cz. 7.

 

   SEMESTR LETNI 2001/02     (2 semestr)

data

prelegent

temat

27/02

Mgr Marcin Borkowski

Predykcja chaotycznych szeregów czasowych przy pomocy algorytmów genetycznych.                                     

13/03

Mgr Viet Hoang

Sieci neuronowe rozmyte oraz metody ich uczenia.

27/03

Mgr Artur Kornacki

Analiza zachowania algorytmów genetycznych przy pomocy procesów Markova.

17/04

Mgr Rafał Mikołajczak

Neuronowa realizacja regresji uogólnionej.

08/05

Mgr Viet Hoang

Sieci neuronowe rozmyte w systemach ekspertowych.

22/05

Mgr Artur Kornacki

Zastosowanie sieci liniowych do predykcji szeregów czasowych.

 

   SEMESTR ZIMOWY 2001/02     (1 semestr)

data

prelegent

temat

24/10

Marcin Jaruszewicz

Sieci neuronowe w krótkoterminowym prognozowaniu pogody.

07/11

Mgr Marcin Borkowski

Gry dwuosobowe w ujęciu algorytmów genetycznych.

14/11

Mgr Rafał Mikołajczak

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do predykcji szeregów czasowych, generowanych przy użyciu chaosu deterministycznego.

28/11

Mgr Viet Nguyen Hoang

Detekcja twarzy w obrazie przy pomocy sieci neuronowych.

05/12

Mgr Rafał Mikołajczak

Wstęp do zastosowań sieci neuronowych do predykcji na rynkach finansowych.

19/12

Marcin Beme i Filip Federowicz

Symulacja efektywnej strategii inwestycyjnej na rynku instrumentów pochodnych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych - cz. I.

16/01

Marcin Beme i Filip Federowicz

Symulacja efektywnej strategii inwestycyjnej na rynku instrumentów pochodnych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych - cz. II.

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych